Wnioski o dopłaty do wymiany pieców opalanych węglem do 7 września 2018

Informujemy, że do 7 września 2018 można jeszcze składać deklarację na wymianę starych pieców węglowych. Nabór deklaracji prowadzony jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w głównym budynku przy ul. Żeromskiego 26
dopaty do piecwjpg
, pokój 32 (II piętro). Deklaracje złożone do 7 września zostaną wpisane na listę podstawową i będą objęte wnioskiem o dofinansowanie.