Rusza projekt, który ma ulepszyć kształcenie zawodowe w Mielcu. Jego wartość to bagatela 5 mln zł!

Celem projektu, który właśnie rusza w Mielcu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, a tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia  absolwentów mieleckich szkół zawodowych. - Udział pracodawców w tym procesie jest absolutnie niezbędny – podkreśla Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu, który zainaugurował projekt „Mielec stawia na zawodowców”.

konferencja_1.jpg
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu przygotowały konferencję inaugurującą projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Konferencja odbyła się 11 października 2016 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

Projekt „Mielec stawia na zawodowców” jest kolejną z inicjatyw realizowanych przez CKPiDN w Mielcu, która ma na celu zbliżenie edukacji zawodowej do rynku pracy. Obecny projekt zakłada współpracę mieleckich szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez tworzenie klas patronackich, dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb rynkupracy oraz doposażenie szkół.

Ponadto projekt obejmuje podnoszenie kwalifikacji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli za sprawą uczestnictwa w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i stażach realizowanych w mieleckich przedsiębiorstwach.

To pierwszy projekt tego typu. - Mamy jednak w tym zakresie bardzo duże doświadczenia – powiedział Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu. Jego instytucja organizowała podobne projekty już w 2005 roku. – Na tamte czasy był to projekt pionierski, uczyliśmy się tego typu działania. Nasi uczniowie poprzez kontakt z zakładami pracy byli lepiej przygotowani już jako absolwenci, by na ten mielecki rynek pracy wejść – dodał.

Podobny – choć znacznie szerzy w swoich działaniu – ma być projekt „Mielec stawia na zawodowców”. Świadczą o tym już same liczby – wartość projektu to blisko 5 mln zł, a więc więcej, niż budżet samej jednostki prowadzonej przez Nowakowskiego. Na co przeznaczone będą te środki?

Lucyna Guła: podnoszenie umiejętności 1466 uczniów

- Pierwszym punktem ma być doskonalenie zawodowe 95 nauczycieli. Będą to staże w zakładach pracy, studia podyplomowe, kursy i szkolenia i organizowanie sieci współpracy i samokształcenia. W powiecie łącznie jest 142 nauczycieli zawodu – w większości są to jednak pracownicy już bardzo doświadczeni – mający powyżej 25 lat stażu – powiedziała Lucyna Guła, koordynatorka projektu „Mielec stawia na zawodowców”.

Kolejnym kluczowym elementem ma być podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 1466 uczniów. Będzie się to odbywać za sprawą staży w zakładach pracy dla 771 uczniów, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursach przygotowujących na studia, a także za sprawą doradztwa zawodowego.

Będą lepsze warunki nauczania zawodowego

Trzecim działaniem w ramach projektu jest poprawa warunków technicznych kształcenia zawodowego polegające na doposażeniu szkół w sprzęt dydaktyczny zgodnie z rekomendacjami MEN i OKE. Łącznie zaplanowano bagatela 205 pozycji do zakupu. Koszt tegodziałania to blisko milion zł.

Czwartym działaniem jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To m.in. organizacja staży dla uczniów i nauczycieli, dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy, tworzenie klas patronackich, a także promocja kształcenia zawodowego.

Konferencja inaugurująca projekt była też okazją do oficjalnego ogłoszenie konkursu technicznego im. Jeffreya Pino „Młody konstruktor”, który organizują Polskie Zakładu Lotnicze w Mielcu. Odbył się też panel dyskusyjny na temat osiągania skuteczności i  rozwoju w modelu współpracy samorząd, edukacja, gospodarka. Ostatnim punktem była wizyta nauczycieli biorących udział w projekcie w SSE EURO-PARK MIELEC.

 źródło: hej.mielec.pl