Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą obwodów szkolnych. Sporo emocji na sesji.

Miejscy radni przyjęli uchwałę intencyjną określającą obwody szkolne zgodnie z nową reformą oświaty. Dyskusja nad projektem trwała niemal dwie godziny – wyjaśniano przede wszystkim wątpliwości dotyczące przenoszenia uczniów klas siódmych i ósmych do innych placówek.

Prezydent Andrzej Duda 9 stycznia podpisał ustawę o prawie oświatowym. Samorządu muszą wprowadzić reformę w podległych sobie szkołach. Nad tym pracuje też Urząd Miejski w Mielcu. Projekt zmian w placówkach oświatowych wywołał sporo emocji zarówno wśród radnych, jak i rodziców.

Podział na obwody (do projektu uchwały wprowadzono drobne korekty) - Reforma oświaty: powstał projekt zmian w mieleckich szkołach

Przed urzędnikami sporo pracy


Zastępca prezydenta Jan Myśliwiec zaznaczał, że to pracochłonne zadanie. – Reforma wymaga zmiany kilkudziesięciu innych ustaw, postępowanie musi być bardzo precyzyjne, aby przystąpić do reformy w należyty sposób. Powołano do życia komisję, która pracuje od września – mówił Jan Myśliwiec. – Musimy sporządzić projekty i uchwały dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju. Prowadzona będzie procedura dwustopniowa.

Podczas sesji Rady Miasta radni podjąć mieli uchwałę intencyjną o obwodach szkolnych, dalej przekazana ona zostanie do kuratora oświaty, który tę uchwałę opiniuje. Ma on na to 21 dni. Po tym czasie uchwała ponownie trafia na sesję Rady Miasta. Uchwała powinna zostać przyjęta do końca marca. Uchwałę opiniują też związki zawodowe nauczycieli, ale ich opinia nie jest w żaden sposób wiążąca.

Uchwała uporządkuje miasto

Przyjęcie obwodów gwarantuje danemu dziecku przyjęcie do konkretnej szkoły. Rodzice mają jednak wybór - mogą wysłać dziecko do innej placówki, ale na przyjęcie spoza obwodu może nie zgodzić się dyrektor. - Ideą uchwały jest uporządkowanie miasta jeśli chodzi o dzieci i młodzież gimnazjalną, która ma spełniać obowiązek nauki czy szkolny – dodawał prezydent Myśliwiec.

Dokończone mają zostać klasy drugie i trzecie gimnazjum. Klasy Gimnazjum nr 1 będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 6, ale pozostaną w budynku na ul. Biernackiego. Gimnazjum nr 2 i 3 zostają przekształcone w szkoły podstawowe – tam uczniowie będą kontynuować naukę. Gimnazjum nr 4 automatycznie włączone zostanie do Szkoły Podstawowej nr 13.

Obwody prawie jak sprzed 20 lat

- Na papierze dobrze to wygląda, jednak życie składa się z mnóstwa szczegółów. Wszyscy dyrektorzy za dwa lata będą mieć konkursy. To mnóstwo spraw, które trzeba rozwiązać, przy okazji tej nowej sieci – informował naczelnik wydziału edukacji Arkadiusz Gałkowski. - Sam plan obwodów w szczegółach niewiele się różnie od tego, co było na przełomie wieków. Odtworzyliśmy częściowo poprzednią reformę, oprócz tego, że nie ma SP5, a jest SP6 w dwóch budynkach – dodawał Gałkowski.

Do Szkoły Podstawowej nr 13 będą dowożone dzieci z Łuża, a do Szkoły Podstawowej nr 6 uczniowie z osiedla Mościska - taką wolę wcześniej wyrazili rodzice. Dobrze funkcjonuje też transport dzieci z Wojsławia do Szkoły Podstawowej nr 2. – Radni przyjęli też nowe ceny biletów dla uczniów. Te odległości nie są duże, ale można skorzystać prawie za darmo z komunikacji miejskiej – podkreślał Arkadiusz Gałkowski.

Miasto dba też o kształcenie dzieci niepełnosprawnych. - W trzech szkołach pojawiają się oddziały integracyjne – to SP 6, 8, 11. Zawsze na przełomie lutego i marca ustalamy ile dzieci niepełnosprawnych będzie objętych edukacją i ustalamy szczegóły. Nigdy nie wiemy na sto procent ile tych dzieci będzie. Są też kwestie związane z dowozem - wszystkie dzieci są dowożone naszym staraniem, a rodzice, którzy nie mogą skorzystać z autobusów, dowożą indywidualnie a jakieś dopłaty niewielkie im zwracamy – dodawał naczelnik Gałkowski.

Sporo wątpliwości wśród radnych i rodziców


Nad uchwałą pracowała komisja oświaty – radni wydali pozytywną opinię. Na pięciu radnych, za był jeden, czterech wstrzymało się od głosu po długiej dyskusji.

Dalsza część sesji to spore emocje i długa dyskusja. – To pierwsza uchwała, która reguluje podział miasta. Natomiast kolejne etapy to przygotowanie i konsultacje w zakresie umieszczenia odpowiednich grup dzieci i młodzieży w poszczególnych budynkach szkolnych – mówił Jan Myśliwiec.

Radni zaznaczali, że przed tą uchwałą nie prowadzono konsultacji z rodzicami. - Konsultacje z nauczycielami i radą rodziców mają najważniejszy wydźwięk i to trochę jakby w odwrotnej kolejności się dzieje i stąd trochę emocji – powiedział przewodniczący rady miasta Marian Kokoszka. - Wpłynęły protesty od rodziców związane z podziałem uczniów. Chciałem powiedzieć, że brak konsultacji powoduje, że albo się nie rozumiemy albo są jakieś inne przesłanki problemu.

Konsultacje z rodzicami w połowie lutego

– Ustawa wyraźnie precyzuje jakie czynności trzeba wykonać. O czym możemy rozmawiać z rodzicami, jeśli rada jeszcze nie podjęła uchwały? Musimy podjąć uchwałę, że są takie, a nie inne placówki, a potem rozmawiać o tym, gdzie to dziecko może być – odpowiadał prezydent Myśliwiec. - Po połowie lutego zaczną się spotkania, gdzie będziemy wyjaśniać te sprawy. Musimy ustanowić sieci szkół i placówek, gdzie dane dziecko będzie przypisane. To podstawowa rzecz. Dopiero wtedy, jeśli rada przyjmie, wiemy, że te placówki będą utworzone. Wtedy rozmawiamy o kolejnym etapie.

Konsultacje planowane są w połowie lutego. – Konsultacje 14 lutego to nie konsultacje, a informacja jakie prawo będzie obowiązywać. Budowanie takiej atmosfery wokół ustawy to budowanie wizerunku reformy przez pryzmat tego problemu – mówił radny Marek Zalotyński. - Na mieście huczy i spróbujmy uporządkować fakty.

Rodzice zgłaszali brak rzetelnej informacji i konsultacji w sieci szkół. - Brak konsultacji dotyczących reformy edukacji, obawy związane z uprzedmiotowieniem ucznia w kwestii ekonomicznej, obawy związane z dojazdami z odległych ulic miasta – to zgłaszają mieszkańcy – dodawał Zalotyński.

Przenoszenie uczniów to jedna z możliwości

Jan Myśliwiec zaznaczał, że uchwała to tylko podział na obwody. Wszystkie wątpliwości dotyczą przeniesienia uczniów klas siódmych i ósmych na razie jej nie dotyczą. - Czy ktokolwiek z rodziców zakwestionował uchwałę? Rodzice zabierali głos nie w sprawie uchwały rozplanowania miasta. Natomiast rodzice poruszali temat, który ma być konsultowany po 14 lutego – przeniesienie grup klas do innych budynków – podkreślał zastępca prezydenta.

Jan Myśliwiec dodawał, że przyjęcie uchwały nie decyduje o przeniesieniu uczniów, a jeśli dojdzie to do skutku, to będzie rozwiązaniem tymczasowym. – Przy SP11 budujemy przedszkole. Na ósme klasy nie ma tam miejsca, mamy propozycje przeniesienie, które będziemy konsultować z rodzicami. Ta uchwała nie dotyczy przesunięcia szóstoklasistów. Tym zajmiemy się później – dodawał prezydent Myśliwiec.

Co z pracą dla nauczycieli?


Wątpliwości dotyczyły też zatrudnienia nauczycieli. - Minister nie wydał ramowych planów nauczania, nie wiemy ile godzin będzie w siatce godzin. Dyrektorzy pracują tylko na projekcie i liczą to. Porozmawiamy, kiedy będziemy widzieć, ile godzin, dla którego nauczyciela będzie przypisane. Pracujemy na projektach, one się zmieniają, nie możemy też żądać od związków nauczycieli, by się wypowiedziały. Jeśli materiały będą gotowe, to je przedstawimy, jak zbilansujemy godziny, będziemy wiedzieć ile godzin wystarcza, a ile brakuje dla poszczególnych pracowników dydaktycznych – mówił Jan Myśliwiec. - Robimy symulacje, jak będzie wyglądało zatrudnienie, dyrektorzy tworzą plan na 5 lat.

- Chciałbym ostudzić emocje i zauważyć obecność rodziców na sali. Rodzice nie wnieśli uwag, ale trzeba dać się im odnieść do tego. Wpłynęły do nas dwie uwagi od rodziców bardzo istotne, które powinniśmy przytoczyć. Lepiej rozmawiać przed podjęciem uchwały wiążącej. Wola jest, by wsłuchać się w te głosy – powiedział radny Jakub Cena.

Część uczniów z ul. Warneńczyka i Dąbrówki w SP13

- Dzieci z Warneńczyka mają maszerować na odległą Łąkową, podobne uwagi są w SP3 i 6. Może nie trzeba tworzyć trzeciej szkoły na osiedlu, a dać dojść do głosu o utworzenie szkoły katolickiej i jeden budynek przeznaczyć na jej powstanie. Trudno procedować tę uchwałę bez pokazania tych dalszych kroków – mówiła radna Barbara Tutro. - Zgłaszaliśmy skąd się wziął problem Warneńczyka i Dąbrówki. W 2016 nie było projektu budowy Przedszkola Miejskiego nr 20, bo w SP11 było ono przejściowo. W tej chwili nie ma tam miejsca dla klas siódmych i ósmych. Ostatecznie rodzic decyduje o tym, gdzie idzie dziecko, nie wiem więc co się wydarzy w momencie, kiedy utworzymy taką sieć szkól, a na konsultacjach rodzice wolą dwie zmiany lekcji, ale w swojej szkole. Nagle się okaże, że którejś ze szkół będzie.

– Jestem zaskoczony, że Dąbrówki i Warneńczyka są w innym obwodzie. Trudno zrozumieć szczególnie ulicę Warneńczyka. Ta szkoła była tak budowana, by zaspokoić potrzeby osiedla Smoczka. Jakie były tego przesłanki? – dodawał radny Mieczysław Wdowiarz.

Sytuację tę wyjaśniał Arkadiusz Gałkowski. – W SP11 jest 72 dzieci, a to jeszcze szkoła integracyjna więc grozi utworzenie tam czterech oddziałów. To mądre, by przesunąć część dzieciaków do większej szkoły, która inaczej będzie świeciła pustkami. W SP13 będzie pusto, a w SP11 będą dwie zmiany. To olbrzymi problem – mówił Gałkowski. - Mam nadzieję, że przez dwa lata mniejszej liczby w SP11 zdążymy z budową przedszkola i wtedy poprawimy warunki funkcjonowania tej szkoły, a dzieci z tych ulic tam wrócą. Trzeba to tak zaplanować, by były komfortowe warunki i nauczyciele mieli pracę.

Miasto chce też poprawić nauczanie j. angielskiego. - Mamy świetnych nauczycieli języka angielskiego i chcemy podzielić wszystkie oddziały na grupy, by to nauczanie było jeszcze lepsze – dodawał naczelnik Gałkowski.

„Dbamy o komfort uczniów i nauczycieli”

Radny Krzysztof Szostak zgłosił wniosek, by w świetle tak wielu niejasności, przesunąć uchwałę ponownie na komisję. - Proponuję przesunąć to do zespołu zadaniowego, by spotkał się jeszcze raz, by zrobić konsultacje w szkołach, by wyjaśnić uwagi. Chcemy uchwałę przyjąć, ale w spokoju – argumentował Szostak.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, że odsuwamy się od tego tematu. Wiedzę mamy dużą, by podjąć decyzję dzisiaj. Procedowanie u kuratora skraca nam termin podęcia uchwały końcowej. Powinniśmy podjąć tę uchwałę dzisiaj – mówił Jan Myśliwiec. – Ustawodawca daje możliwość przenoszenia klas siódmych, by pozwolić organom prowadzącym pokierować młodzież w dobrym kierunku. Jesteśmy dobrze przygotowani, mamy to przedyskutowane z zespołem dyrektorów. W kolejnej fazie będzie konsultacja dotycząca ewentualnych przemieszczeń dzieci starszych. Tak rozłożyliśmy obwody, by było to zrównoważone.

- Nie ma niebezpieczeństwa i nie było naszą intencją, by zrobić na złość rodzicom. Chcemy stworzyć odpowiednie obciążenie, pracowaliśmy nad tym z urzędnikami i dyrektorami wszystkich szkół. Opieraliśmy się na danych demograficznych, na której ulicy ile dzieci się urodziło. Analizy były prowadzone bardzo szczegółowo – wyjaśniał zastępca prezydenta. – Ewentualne przenoszenie klas siódmych i ósmych przyjmowane będzie odrębną uchwałą.

Uchwała ostatecznie przyjęta

- Chce prosić o przegłosowanie. Sieć szkolna przez lata ma służyć dzieciom i rodzicom i tylko tego tyczy ta uchwała. Musimy to przegłosować, bo 21 dni ma kurator, potem znowu sesja – czas jest do końca marca. Trzeba w międzyczasie zapisać dzieci do szkół. Ośmielam się prosić o przegłosowanie, bo ona nikomu nie zagraża – dodawał Arkadiusz Gałkowski. Naczelnik wydziału edukacji zaznaczał, że do uchwały później można wprowadzić drobne poprawki.

Głos zabrali też obecni na sesji rodzice. – Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o przeniesieniu uczniów na spotkaniu prezydenta z mieszkańcami. Przy informacji o obwodach zostały powiedziane te dwa zdania. Skoro jest mowa o obwodach i padły te słowa, to dlatego tu jesteśmy – mówili rodzice. – Chcemy, aby nasze dzieci z SP6 tam pozostały, by mogły kontynuować naukę w macierzystych szkołach, przy swoich nauczycielach i dyrektorach. Chcemy, by nasze dzieci pozostały w „szóstce” - apelowali rodzice.

Radny Krzysztof Szostak po przerwie ostatecznie wycofał swój wniosek. Radni przeszli do głosowania. Ostatecznie uchwała została przyjęta 5 głosami za i 14 wstrzymującymi się.

źródło: hej.mielec.pl

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/edukacja/art1036,rada-miejska-przyjela-uchwale-dotyczaca-obwodow-sz...