Odpowiedź Stowarzyszenia „Nasz Mielec” na wypowiedź na sesji 25.01.2018 Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Kokoszki.

Dyskusje o priorytetach budżetu Mielca na 2018 rok.

… Radny Wdowiarz (klub radnych Nasz Mielec) wyraził kilka obaw związanych z budżetem miasta na 2018 rok. Zarzucał on brak środków finansowych na wykupy gruntów, uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne a także budowę infrastruktury pod przemysł. Zaznaczał też, że w dokumencie znalazły się za to niepotrzebne inwestycje, które obciążają budżet. Wnioskował o przekazanie części środków z tych inwestycji np. na likwidację problemu niskiej emisji mówiąc, że „rada udaje, że coś z tym robi”...

Na zarzuty te odpowiedział później Marian Kokoszka, przewodniczący Rady Miejskiej. „Trochę niesprawiedliwe jest to, co Pan powiedział odnośnie niektórych wydatków z budżetu. Ja mogę powiedzieć, że dwadzieścia kilka lat wstecz, mimo iż były nadwyżki budżetowe, wiele rzeczy nie zrobiono, a były konieczne” – mówił Marian Kokoszka. – „Nie chcę tutaj rozpętywać wielkiej dyskusji, co powinno być w tamtych latach tym priorytetem, dzisiaj mamy takie okoliczności, że w tych wszystkich ważnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta obiektach, typu hala, dom kultury, biblioteka – poza takim kosmetycznym liftingiem nic nie robiono i dzisiaj mamy taki o to czas, że praktycznie wszystkie te obiekty się wysypały …” źródło: hej.mielec.pl

Odpowiedź Stowarzyszenia „Nasz Mielec” na powyższe zarzuty i insynuacje Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Kokoszki.

Nie jest prawdą, że w ostatnich 20 latach w budżecie Mielca były nadwyżki finansowe a nie robiono koniecznych inwestycji. „Prawda się sama nie obroni”, dlatego kilka faktów. Priorytety dla miasta w 1998 roku i 2018 są zupełnie inne, bo to, co najpilniejsze zostało już wykonane, z pomocą środków zewnętrznych, bez zadłużenia budżetu. Tamte lata to „socjalistyczna” infrastruktura, walka o miejsca pracy po 22% bezrobociu i budowa europejskich standardów życia.

Kilka przykładów: Remonty i budowy wszystkich głównych ulic; remonty i modernizacje wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, termomodernizacje bloków mieszkaniowych.

- 2001 r. Rada Miejska  przyjęła „Pakiet działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia na terenie miasta” a za tym też środki finansowe.

- 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Mieleckiego Parku Przemysłowego na dwóch obszarach – w rejonie lotniska i na osiedlu Wojsław. Za tym np. uzbrojenie terenów

- 2008 r. Uruchomiono nową oczyszczalnię ścieków.

- 2009 r. Inauguracja mieleckiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej. Oddano do użytku krytą pływalnię MOSiR na osiedlu Smoczka.

- 2010 r. Budowa inkubatora nowych technologii IN-Tech wraz z rozbudowa Parku Przemysłowego. Oddano do użytku halę sportową przy Gimnazjum Nr 2

- 2011 r. Budowa euro boiska na Gryfie. Przebudowa dróg powiatowych.

- 2012 r. Rewitalizacja Starówki i otoczenia Bazyliki Mniejszej. Przebudowa stadionu miejskiego. Brązowy medal piłkarzy ręcznych.

- 2014 r. Mielecka Karta Rodziny 3+.Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm. Rewitalizacja Górki Cyranowskiej. Place zabaw przy szkołach, przedszkolach i żłobkach miejskich. Udział w obwodnicy wschodniej miasta. Dokumentacja na boiska na błoniach za basenem odkrytym.

Rok 2014 zakończył się nadwyżka budżetową 12,0 mln zł a w sumie na koniec kadencji 2010-2014 poprzedni Prezydent i Rada Miejska „odłożyła” 30,0 mln zł na wkład własny dla dotacji z Unii Europejskiej - perspektywy finansowej 2014-2020 na realizację najważniejszych na dzisiaj inwestycji: biblioteka publiczna, hala sportowo-widowiskowa, woda pitna ze źródeł podziemnych, ochrona środowiska poprzez wymianę taboru MKS i źródeł ciepła, udział w budowie obwodnicy zachodniej. Niestety w ostatnich trzech latach realizacja w/w inwestycji się jeszcze nie rozpoczęła a te 30,0 mln już zostało wydane.

 

Odnośnie „kosmetycznych liftingów i nic nie robienia”.  Oto fakty:

1. Dom kultury – budynek WSK został oddany do użytku w 1953 roku. W latach siedemdziesiątych od strony północno-zachodniej dobudowano tzw. niski parter, w którym urządzono restauracje Melodia i salę baletową. Niestety wadliwie rozwiązano problem wód opadowych. Jednocześnie budynek otoczony jest utwardzonymi placami i ulicami, co przyczyniło się również do zalewania „piwnic” SCK. Od czasu przejęcia obiektu przez „miasto” prowadzone były prace mające na celu rozwiązanie tego problemu. Ostatnia inwestycja miała miejsce w 2014 roku, to kompleksowa przebudowa tarasów i schodów od strony sali baletowej i byłej restauracji za 815.715,0 zł, która wg. ekspertów budowlanych miała wyeliminować w/w problemy.

2. Biblioteka publiczna – w kadencji 2010-2014 opracowano Strategie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, która pokazywała najważniejsze inwestycje do realizacji. To podstawowy dokument o staranie się o środki unijne. Jednocześnie została opracowana dokumentacja na modernizację biblioteki publicznej przy ul. Kusocińskiego i koncepcja zagospodarowania terenu wokół biblioteki, łącznie z przesunięciem ulicy Grunwaldzkiej, budową miejsc wypoczynku i parkingów. Można było bibliotekę zmodernizować np. w 2012r, 2013r, 2014r tylko bez możliwości dofinansowania, ale była by to zwykła niegospodarność.

3. Hala sportowo- widowiskowa opracowana w 2013 roku dokumentacja techniczna na modernizację i rozbudowę istniejącej hali sportowej. Kosztorys po aktualizacji ok. 40,0 mln zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 7,0 mln zł. Ogłoszono I przetarg na wykonawstwo modernizacji hali sportowej, ale został unieważniony.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p3NNTwe7guYJ:www.skyscrapercity.com/showthread....

mosir_m6_HEJ_MIELECjpg

Koncepcja zagospodarowania terenów w mieście pochodzi z 2013 roku.(ad.2)  

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/inwestycje/art455,mamy-wstepne-koncepcje-dla-nowych-bloni-plant-i-t...


1jpg
2jpg
3jpg
4jpg
5jpg
6jpg
7jpg
8jpg