Budżet 2018 - propozycje Klubu Radnych "Nasz Mielec"

W imieniu Stowarzyszenia „Nasz Mielec” zapraszamy mieszkańców naszego miasta do dyskusji oraz przekazywanie swoich propozycji koniecznych do zrealizowania w przyszłym roku. Propozycję proszę przesyłać na adres: stowarzyszenie@nasz.mielec.pl


     

Szanowny Pan

    Prezydent Miasta Mielca

 

 W związku z pracami nad projektem Budżetu Miasta Mielca na 2018r. uprzejmie proszę w imieniu Klubu Radnych „Nasz Mielec” o ujęcie w projekcie tego dokumentu następujących zadań:

 

 1. Sfinansowanie  kosztów szczepień przeciw grypie dla seniorów w wieku powyżej 60 lat.
 2. Przygotowanie terenów i infrastruktury pod dalszy rozwój Parku Przemysłowego  – Wojsław oraz uzupełnienie o chodniki zbudowanych tam ulic.
 3. Opracowanie Planu Zagospodarowania terenów obejmujących prawą stronę ulicy Powstańców Warszawy.
 4. Wyznaczenie  kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
 5. Podjęcie wspólnie z Partnerami działań mających na celu rozwiązanie problemu parkingów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w okolicy Urzędu Miasta.
 6. Modernizacja biblioteki przy ulicy Kusocińskiego.
 7. Budowa hali sportowo-widowiskowej.
 8. Realizacja ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców.
 9. Żłobek na Osiedlu Smoczka lub Szafera.
 10. Uruchomienie kawiarni społecznej w budynku SCK
 11. Budowa ulic Korczaka zapewniającej drugostronny dojazd do Osiedla Smoczka i w przyszłości do Parku Przemysłowego.
 12. Budowa ulicy Trynitarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
 13. Modernizacja ul. Przemysłowej wraz z ścieżka rowerową.
 14. Remont ulicy Racławickiej
 15. Remont ulicy dojazdowej (z trelinki) od ulicy Sikorskiego do ulicy Zapolskiej- równocześnie z przebudową ulic: Kochanowskiego - Sikorskiego - Staffa
 16. Wspólnie z MSM, ZUS przy ulicy Staffa (obok MSM, ZUS) opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingów, zieleni wraz infrastrukturą dla wypoczynku, mały plac zabaw - w miejsce bezużytecznego placu asfaltowego.
 17. Kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy ul. Kocjana i Sienkiewicza
 18. Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Kocjana od strony zachodniej
 19. Wykonanie chodnika przy ul. Padykuły od ul. Modelarskiej do ul. Poziomkowej i przystanku MKS
 20. Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej od strony północnej na odcinku od torów do ul. Padykuły
 21. Budowa parkingu przy kościele pomocniczym w os. Wojsław.
 22. Kosze na odchody zwierzęce.

                     W imieniu Klubu „Nasz Mielec”

                       Bogdan Bieniek

sse_euro_-_park_mielecjpg