Bogdan Bieniek o realizacji budżetu

Sesja Rady Miejskiej Mielca 23 sierpień 2017 r.

 

Główne punkty obrad sesji:

1. Sprzedaż gruntów w SSE Euro-Park Mielec

2. Przejęcie na rzecz miasta nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

3. Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości miejskich.

4. Zmiany w budżecie miasta na 2017 .r

 

Ad.1. Firma z branży chemicznej zwróciła się o zakup działki o powierzchni 1,3 ha w Mieleckim Parku Przemysłowym „B Wojsław” pod potrzeby budowy fabryki. Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż w/w działki w drodze przetargu.

Ad.2. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania terenu Stawów Cyranowskich przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem na cele edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej miasto Mielec ma prawo wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która jest właścicielem tego terenu, o nieodpłatne przekazanie 39 ha pod w/w kierunki zagospodarowania. Rada Miejska która wcześniej zaakceptowała plan zagospodarowania tych terenów na cele rekreacji i wypoczynku upoważniła Prezydenta do realizacji zapisów uchwały.

Ad.3. Prezydent zaproponowałł sprzedaż w drodze przetargu działek o łącznej powierzchni 0,78 ha położonych przy ulicach Trynitarskiej, Św. Brata Alberta, Św. Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną. Głosami radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie wyrażono zgody na sprzedaż w/w gruntów.

Ad.4. Niestety nie realizowane są przez Prezydenta uchwalone w budżecie inwestycje a w zamian zarówno Prezydent jak i klub radnych Prawo i Sprawiedliwość w wyścigu o głosy poparcia zgłaszają propozycje które wymagają kolejnych dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie, brak oszczędnej polityki w wydatkowaniu pieniędzy na działalność bieżącą, skutkuje koniecznością zadłużania miasta czyli mieszkańców Mielca. Klub radnych Nasz Mielec apeluje o odpowiedzialność i rozsądek.


Bądźmy odpowiedzialni...

Radny Bogdan Bieniek po raz kolejny skrytykował realizację budżetu miejskiego przez obecny zarząd miasta. Jego zdaniem zmniejszający się deficyt w kasie miejskiej nie jest efektem zwiększających się przychodów, a brakiem realizacji przyjętych w planie inwestycji miejskich.

To samo dotycz wysokości zaciągniętego kredytu.

W mieście obecnie realizowanych jest wiele ważnych i jednocześnie kosztownych inwestycji. Zdaniem Bieńka poszerzanie tego wachlarza o kolejne pomysły wygeneruje kolejne, poważne obciążenia dla kasy miejskiej. Jako przykład podał pomysł, forsowany od pewnego czasu przez zarząd miasta, wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Radny sugerował, że kolejnego takiego mocnego obciążenia kasa miejska może - na dłuższą metę – nie utrzymać. 

Już teraz magistrat zmuszony jest odwoływać przetargi, gdyż środki zarezerwowane w budżecie na ich realizację są niewystarczające w porównaniu z tym, co proponują startujący w przetargach wykonawcy. Bądźmy odpowiedzialni, apelował B. Bieniek.

źródło: Mieleckie echa

www.mieleckieecha.pl/bieniek-krytykuje